Elena Ciftci

Politică de retur


Return policy

As a result of the pandemic, for your safety, during this period, all amounts for returned products will be refunded only in bank accounts (no cash payments are made). Thank you for understanding!

If you want to make a return and you have placed the order by creating a customer account on https://ciftcielena-makeupartist.ro/, please fill in the existing return form in your customer account.


If you placed the order by phone or via a message left on Facebook, for return, please send us an email at contact@ciftcielena-makeupartist.ro, mentioning your name and surname, order number, code / codes of the returned products, courier company with which you returned the product to us, the AWB received from the courier company and the IBAN account together with its holder, in order to reimburse you the amount related to the products.

To be returned, the product must not be used and must be in the same condition in which you received it. It must also be in the original packaging and have the original label attached.
To refund the money, we need proof of purchase.
Send the products to our headquarters (the address can be found at the bottom of the page). For return you can use any courier you want, except Romanian Post, but the cost of transport will be refunded.
Returned parcels will be automatically rejected.
Please do not send the product back to the manufacturer.
 
Refund (if applicable)
As soon as the product has reached us and has been inspected, we will send you an e-mail of receipt. We will also send you a notification specifying whether the application has been approved or rejected.
 
If the application has been approved, the money refund process will be initiated and the amount will be automatically issued to the credit card within a maximum of 14 days.
For delivery payment orders (CoD)
Reimbursement of money is made only by bank transfer to the account provided by you. Cash cannot be refunded.


If you no longer want the items purchased and want to return them, please follow the steps above, depending on how you placed the order. By completing the order, the Customer agrees that all data provided to the merchant is correct, complete and true at the time of placing the order referred to in this document and in the order issued.

Deliveries will be made within 30 days of placing the order, and for products in stock, within 10 days of placing the order. If the product is delivered with the deadline mentioned above, Star Beauty by CE SRL will inform the Customer by e-mail within 7 days of placing the order, and the Customer may cancel the order without the right to claim damages.
7.6.1. The customer of Star Beauty by CE SRL may refuse to receive the package containing the products purchased through a contract or, as the case may be, to return the products in the following situations:
- 7.6.1.1. The package is severely damaged;
- 7.6.1.2. The products were delivered / invoiced incorrectly;
- 7.6.1.3. The products have manufacturing defects;
- 7.6.1.4 The products do not correspond to the description.
The customer must notify Star Beauty by CE SRL of his intention to return the purchased products by any written communication (sent by e-mail or by filling in the return form) within 30 calendar days of receiving the products.
The customer who has notified Star Beauty by CE SRL according to article 7.6.1.2 has the responsibility to ensure that the products he sends are returned within 30 calendar days, otherwise Star Beauty by CE SRL considers that the complaint is unfounded and may refuse the return. .
In case of return of the product, the request will be made within 30 calendar days from the notification of the intention to withdraw from the contract, subject to confirmation of return.
Products are not replaced / exchanged.
 
Please note that the products must be returned in the original packaging, with the original label.
The value of additional services paid for by the customer, including but not limited to the transport of the products, is not refundable.
 
In all cases, the return / re-shipping costs will be borne by the customer, except for the situations described in points 7.6.1.1; 7.6.1.2; 7.6.1.3 as well as in case of non-compliance, situation in which Star Beauty by CE SRL will bear the value of the transport.
Delay or lack of money (if applicable)
If you have not received the money, check with the bank again, as it may take a while for the money to reach the card.
 

If you followed the above steps and the money still did not enter the account, contact us at contact@ciftcielena-makeupartist.ro Transportation Return First, contact the desired courier company to return the product. Returns cannot be made through the Romanian Post. We do not assume the loss of packages if you use this service. If you send a product with a value higher than 300 lei, it is recommended to use a transport system that allows the use of a tracking code or to purchase a transport insurance. We cannot guarantee that we will take possession of the return.
 

Politica de retur

Retururi

*Ca urmare a pandemiei, pentru siguranta dumneavoastra, in aceasta perioada, toate sumele pentru produsele returnate vor fi rambursate doar in conturi bancare (nu se efectueaza plati cash). Va multumim pentru intelegere!


Daca doriti sa faceti un retur si ati plasat comanda creandu-va un cont de client pe https://ciftcielena-makeupartist.ro/, va rugam sa completati formularul de retur existent in contul dumneavoastra de client.

Daca ati plasat comanda telefonic sau prin intermediul unui mesaj lasat pe Facebook, pentru retur, va rugam sa ne trimiteti un mail la adresa contact@ciftcielena-makeupartist.ro, mentionand numele si prenumele dumneavoastra, numarul comenzii, codul/codurile produselor returnate, firma de curierat cu care ne-ati returnat produsul, AWB-ul primit din partea firmei de curierat si contul IBAN impreuna cu titularul acestuia, pentru a va rambursa suma aferenta produselor.


Pentru a fi returnat, produsul trebuie sa nu fie folosit si sa fie in aceleasi conditii in care l-ati primit. De asemenea el trebuie sa fie in ambalajul original si sa aiba atasata eticheta originala.

Pentru a rambursa banii, avem nevoie de dovada achizitiei.

Trimiteti produsele catre sediul nostru (adresa se regaseste la finalul paginii). Pentru retur puteti folosi orice curier doriti, exceptand Posta Romana, insa costul transportului va revine.

Coletele trimise retur cu ramburs vor fi automat refuzate.


Va rugam sa nu trimiteti produsul inapoi la producator.

Inapoierea banilor (daca se aplica)
De indata ce produsul a ajuns la noi si a fost inspectat, noi va vom trimite prin e-mail o notificare de primire. De asemenea va vom trimite si o notificare in care se specifica daca cererea a fost aprobata sau respinsa.

Daca cererea a fost aprobata, procesul de rambursare a banilor va fi initiat si suma va fi automat emisa catre cardul de credit in maximum 14 zile.

Pentru comenzile cu plata la livrare (CoD)

Rambursarea banilor se face numai prin virament bancar, catre contul furnizat de dumneavoastra. Nu se pot restitui banii cash.

Costul transportului produsului/produselor achizionat(e) si returnat(e) nu va fi rambursat.

Daca nu mai doriti articolele achizitionate si vreti sa le returnati, va rugam sa urmati pasii de mai sus, in functie de modul in care ati plasat comanda.

Prin finalizarea comenzii, Clientul este de acord că toate datele furnizate comerciantului sunt corecte, complete și adevărate la momentul plasării comenzii la care se face referire în acest document și în comanda emisă.

Livrările vor fi făcute în termen de 30 de zile de la efectuarea comenzii, iar pentru produsele aflate pe stoc, în 10 zile de la efectuarea comenzii. În cazul în care produsul va fi livrat cu termenul limită menționat mai sus, Star Beauty by CE SRL va informa Clientul prin e-mail în termen de 7 zile de la plasarea comenzii, iar Clientul poate renunța la comandă fără dreptul de a solicita daune.

7.6.1. Clientul Star Beauty by CE SRL poate refuza să primească pachetul care conține produsele achiziționate printr-un contract sau, după caz, să returneze produsele în următoarele situații:

– 7.6.1.1. Pachetul prezintă daune grave;

– 7.6.1.2. Produsele au fost livrate / facturate incorect;

– 7.6.1.3. Produsele prezintă defecte de fabricație;

– 7.6.1.4 Produsele nu corespund descrierii.

Clientul trebuie să notifice Star Beauty by CE SRL de intenția sa de a returna produsele achiziționate prin orice comunicare scrisă (transmisa pe e-mail sau prin completarea formularului de retur) în termen de 30 zile calendaristice de la primirea produselor.

Clientul care a notificat Star Beauty by CE SRL conform articolului 7.6.1.2 are responsabilitatea de a se asigura că produsele pe care le trimite sunt returnate în termen de 30 zile calendaristice, altfel Star Beauty by CE SRL consideră că reclamația este neîntemeiată și poate refuza returnarea.

În cazul restituirii produsului, demersul va fi făcut în termen de 30 zile calendaristice de la notificarea intenției de retragere din contract, sub rezerva confirmării returnării.

Produsele nu se înlocuiesc / schimbă.

Precizăm faptul că produsele trebuie sa fie returnate în ambalajul original, cu eticheta originală.

Valoarea serviciilor suplimentare plătite de client, inclusiv, dar fără a se limita la transportul produselor, nu se rambursează.

În toate cazurile, costurile de returnare / re-expediție vor fi suportate de client, cu excepția situațiilor descrise la punctele 7.6.1.1; 7.6.1.2; 7.6.1.3 precum și în caz de neconformitate, situație în care Star Beauty by CE SRL va suporta valoarea transportului.

Intarzierea sau lipsa banilor (daca se aplica)
Daca nu ati primit banii, verificati din nou cu banca, deoarece este posibil sa dureze o perioada pana ce banii ajung pe card.

Daca ati urmat pasii de mai sus si tot nu au intrat banii in cont, contactati-ne pe adresa contact@ciftcielena-makeupartist.ro

Transport Retur
 
Mai intai, contactati firma de curierat dorita, pentru a returna produsul. 

Retururile nu pot fi efectuate prin intermediul Postei Romane. Nu ne asumam pierderea coletelor daca apelati la acest serviciu.

Daca trimiteti un produs cu o valoare mai mare de 300 lei, este recomandat sa folositi un sistem de transport ce permite utilizarea unui cod de urmarire sau sa achizitionati o asigurare de transport. Noi nu va putem garanta ca vom intra in posesia returului.